Vissza

Pályázati információk

  • Pályázó neve: Hajagos Koda Ker. Vendéglátó Kft
  • Projekt címe: Munkahelyi képzések a HAJAGOS-KODA KFt.-nél
  • Szerződés száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01095
  • Támogatás összege (Ft): 5 379 158 Ft
  • Támogatás mértéke (%): 100 %
  • A projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01.
  • A projekt tényleges fizikai befejezése: 2020.11.29.
„A Hajagos-Koda Kft. által üzemeltetett, kecskeméti étterem megújulva szolgálja ki a helyi lakosokat és a kirándulókat egyaránt. Rugalmasan alkalmazkodva szolgálja ki vendégeit jól összeszokott csapatával megújult, Kullai köz 2 szám alatt a Kert Étteremben. A rendelkezésre álló humánerőforrásunk összesen 3 fő felszolgáló, 3 fő szakács, 1 fő étel kihordó, 1 fő ügyvezető. A dolgozók képzettségi szintje nagyrészt középfokú végzettség, a Közös Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer 5 területén középszintű, azaz önálló felhasználói szintű kompetenciával rendelkeznek. Munkaerőigényünk 9 fő, mellyel a stratégiában meghatározott céljaink hatékonyan elérhetők. A létszám jelenleg is rendelkezésre áll. A megvalósítás során a dolgozók 100 %-a bevonásra kerül. Munkavállalóink képzési igényét személyes beszélgetések révén mértük fel. Munkavállalóink munkájuk során is használnak számítógépet és digitális eszközöket felhasználói szinten. Digitális IKT tudásukat az Adatbáziskezelés területén szükséges fejleszteni. A tevékenység működtetéséhez és hatékonyságának növeléséhez elengedhetetlen a munkavállalók ilyen irányú továbbképzése. Az Adatbáziskezelés képzés digitális kompetenciafejlesztésre irányul, de az IKER 1. és IKER 2. képzéseknél magasabb szintű tudást biztosít. IKER 1 és IKER 2 képzések megvalósítását nem tervezzük, mivel dolgozóink ezen képzések által megszerezhető IKT kompetenciáknál magasabb kompetenciákkal bírnak. A képzésbe külső személy bevonását nem tervezzük. Mikrovállalkozás révén esetünkben nem releváns a hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása, így a projektbe hátrányos helyzetű munkavállalót nem vonunk be. Projektünk fő célja, hogy versenyképes, a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésünkre. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 9 fő olyan tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből cégünk és ők maguk is profitálhatnak. A képzési lista kialakítása az előzetes igényfelmérés alapján történt, figyelembe véve munkakörüket, munkaidejüket. Csoportos oktatást szeretnénk megvalósítani, hiszen fontos számunkra a csoportként való gondolkodás. A képzéseket munkaidőben tervezzük kivitelezni, így szerves részei lennének mindennapi munkánknak, és segítenének hatékonnyá tenni munkavégzésünket. A projekt során 3 féle az Fktv. 2. § 5. pont szerinti egyéb képzés valósul meg a 9 fő munkavállaló részére: Adatbáziskezelés 30 óra, Csapatépítés 20 óra és Idegen nyelvi kommunikációs készségek 30 órában. A képzéseket a projekt 12 hónapos időtartama alatt valósítjuk meg. Szakmai kompetenciafejlesztésre irányuló képzés (OKJ képzés, egyéb szakmai képzés) megvalósítását nem tervezzük. A képzések esetében nincs szükség előzetes tudásmérésre, a képzések programkövetelményeiben csak az iskolai végzettség szerepel kritériumként a jelentkezéshez. A kötelező elégedettségméréseket a képző intézmény végzi el, és az elégedettségmérés eredményeiről cégünket tájékoztatja. A képzéskehez szükséges emberi és szervezeti erőforrások a vállalkozás részéről biztosítottak, a szakértői humán erőforrás a képzéseket lebonyolító szállító részéről rendelkezésre áll. A pénzügyi erőforrások tekintetében a támogatás elnyerésével, valamint cégünk likvid erőforrásainak köszönhetően a megvalósítás kockázatmentes és biztosított. A szükséges tárgyi feltételek cégünk székhelyén adottak és biztosítottak, ezért az lesz a képzések helyszíne. A képzések befejezését követően a munkavégzés hatékonyságát mérjük, különös tekintettel a digitális kompetenciák, kommunikációs készségek és együttműködés tekintetében a minőségirányítási rendszerünkben kidolgozott mutatók alapján. Folyamatközi ellenőrzést is végzünk, hogy felmérjük a képzések hatékonyságát (személyes elbeszélgetés, vezetői értékelés, kérdőíves felmérés) formájában. A gördülékeny megvalósítás érdekében projektmenedzsert veszünk igénybe. Ő felsőfokú végzettséggel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szervezéséhez, lebonyolítás segítéséhez szakmai megvalósítót jelölünk ki, aki a munkavállalók igényeit szem előtt tartva szervezi meg a képzéseket.”